Deze pagina is bestemd voor uw reacties, mild commentaar en welkome suggesties. Joop Lindeijer.

Reacties 2007


26-12-2007

L.S.

In verband met een plan van de te Dordrecht gevestigde Stichting Bijzondere Concerten voor een herdenkingsconcert gewijd aan de uit die stad afkomstige dirigent, operadirecteur en componist Cornelis van der Linden (1839-1918) ben ik in het afgelopen voorjaar begonnen een documentatie samen te stellen over diens leven en werk.

Hierbij heb ik de door Van der Linden in de periode 1886-1912 geleide operavoorstellingen als dirigent bij het Hollandsch Opera-Gezelschap en als directeur en eerste dirigent van de Nederlandsche Opera, beide te Amsterdam, als leidraad genomen. De gegevens over de desbetreffende producties ontleende ik aan de Annalen van de Operagezelschappen in Nederland 1886-1995, een uitgave uit 1996 van het Theater Instituut Nederland.

Bedoelde gegevens heb ik voorzien van aantekeningen over de door Van der Linden uitgebrachte werken - met name een tweetal werken (Faust en De troubadour) die elk seizoen op het speelplan kwamen. Daarnaast, wellicht interessanter, werken die in de nevelen der operahistorie zijn verdwenen ofwel nog maar zelden worden uitgevoerd, zoals de werken die behoren tot het genre der Franse 'grand opera'

Daarnaast omvat de documentatie een beknopte levensschets van Van der Linden, notities van biografische aard over de uitvoerenden: solisten, dirigenten, regisseurs, etc., en foto's, affiches en ander illustratiemateriaal. Ook de opkomst en ondergang van de gezelschappen waaraan Van der Linden zijn krachten wijdde, komt aan de orde, naast het wel en wee van andere gezelschappen uit die tijd. Aldus ontstaat naar ik hoop een tijdsbeeld van een bewogen, maar boeiende episode uit de geschiedenis van het muziektheater in ons land.

Een aantal uwer heeft een eerste versie van deze documentatie reeds onder ogen gehad. Inmiddels is een tweede, vermeerderde, versie gereed. Door bemiddeling van de heer Jan Jaap Kassies is deze documentatie thans te raadplegen op website van de Vereniging van Vrienden van de Nederlandse Opera: www.vriendenvdopera.demon.nl (onder Links).

Op het moment ben ik bezig het project af te ronden. Er komen nog wat foto's bij, onder meer van een repetitie van De Nederlandsche Opera, aantekeningen over La juive (Halevy) en Die Konigin von Saba (Goldmark), plus nog wat literatuur die ik onlangs onder ogen kreeg. In de derde en, vermoedelijk, laatste versie krijgt ook de opmaak een wat meer geacheveerde vorm.


Met vriendelijke groet, en u een goed 2008 toewensend, 
G. van der Tang

Geachte heer Van der Tang,

Mijn complimenten voor uw monnikenwerk betreffende Cornelis van der Linden. Een man die het inderdaad verdiend wat meer aandacht te krijgen, maar dat geldt natuurlijk ook de vocalisten die op mijn site niet alleen biografisch enige aandacht krijgen, maar sinds mei dit jaar ook deels op cd te beluisteren zijn. 

U ook een voorspoedig 2008 toegewenst en succes met uw werk,

Joop Lindeijer

30-12-2007

Beste Joop Lindeijer,

Toevallig kwam Van der Linden op mijn pad: die Stichting Bijzondere Concerten vroeg mij een concert te monteren en een artikel over 's mans leven te schrijven voor het programmablad. Al doende ontdekte ik hoe weinig er nog over die periode bekend is - vgl. wat er in de loop van de tijd is gepubliceerd over alleen al het Concertgebouworkest.
Dus dacht ik: laat ik maar eens wat speurwerk verrichten. De operaproducties van vdL vormden de kapstok. Al met is nu flink wat materiaal verzameld voor een geschiedschrijving van, zeg maar, de periode 1885-1910 in de vaderlandse operahistorie. Misschien dat een historicus het t.z.t. oppikt. Naar de oude Nederlandsche Opera is nooit systematisch onderzoek gedaan, zomin als naar de Franse en Italiaanse gezelschappen. Met deze documentatie ligt er straks, als het werk klaar is, hopelijk een begin.
Uw site heb ik in mijn literatuur- en bronnenopgeve opgenomen, want deze is voor mij een belangrijke ingang. Aanvankelijk was Dutch Divas zelfs mijn enige bron. Ik heb aan de biografieen een massa gegevens ontleend. Ook de rubriek Reacties neem ik regelmatig door. Over monnikenwerk gesproken, dat verricht u al jaren! En naar wat ik tussen de regels door lees, nog steeds met plezier.

Met hartelijke groet, en u ook een goed 2008 toewensend,
Ger van der Tang


13-12-2007

Beste Joop,

Complimenten voor je zeer informatieve en mooie site, waar ik zeer geregeld op te vinden ben! Zou het mogelijk zijn dat mijn website www.monicamezzo.nl, wordt opgenomen in de linkenpagina van de Nederlandse zangeressen?

Met vriendelijke groeten,

Monique van der Hoeven,
Alt-mezzo

Beste Monique,

Vanavond heb ik een link geplaatst op mijn site. Zowel op het Nederlands- als het Engelstalige gedeelte. Leuk om te lezen dat je bij Ank Reinders gestudeerd hebt. Met haar heb ik verschillende malen uitvoerig contact gehad. 
Je site is mooi, overzichtelijk en informatief. Goede geluidsfragmenten. Ik heb met genoegen naar de eerste twee geluisterd, met het Franse repertoire heb ik niet zoveel affiniteit. Wel diverse malen geprobeerd, maar het werd tot nu toe niets tussen ons.
Ken je deze zangeres: Theodora Versteegh? De opname staat op een door mij uitgeven CD, Holland III.

14-Mendelssohn, Elias, Aria van den Engel, Sei stille dem Herrn, Columbia D17169, 1927

vriendelijke groeten,
Joop Lindeijer

Beste Joop,

Dank je wel voor het plaatsen van de link – ook bedankt voor de complimenten over mijn website en geluidsfragmenten. Wat prachtig die mooie oude opname in het Nederlands van de Mendelssohn aria door Theodora Versteegh – ik kende de naam natuurlijk wel, maar had haar nog nooit horen zingen… zo mooi gedragen gezongen.

Hartelijke groeten,
Monique


05-12-2007
Complimenten voor uw site. Ik onderzoek de familie Hemrika/ Hemrica en ik ontdekte dat er in de dertiger en veertiger jaren een zangeres was, genaamd Eline Hemrica. Zij was o.a. lid van de Wagnervereniging uit Amsterdam, zong op de radio, zong in vele koren, bijvoorbeeld De stem des Volks bij de Haarlemse Orkest Vereniging. Ik kan echter verder niets over haar vinden, familie etc.

Weet u meer van haar?

Geachte heer,

Veel heb ik niet voor u. Ik kom haar naam eenmaal tegen in een uitvoering van Lohengrin op 7 mei 1936 in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Zij zong daar de rol van een der 'brabantische Edlen'. De andere Edlen waren Greet Koeman, Bep Peelen en Judith Toff. Voor de volledigheid: Heinrich der Vogler (Ivar Andresen), Lohengrin (Marcel Wittrisch). Elsa von Brabant (Tiana Lemnitz), Friedrich von Telramund (Walter Grossmann). Verder zongen nog in kleinere rollen: Frans Vroons, Johan Lammen en Willem van Sante. De voorstelling werd gegeven onder auspicien van de 'Wagnervereeniging'.

vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


30-11-2007
Goede middag heer Lindeijer,

Mijn naam is Bert van Oijen en ben 51 jaar. In een artikel over mevr Roos Boelsma kwam ik de naam Pim van Gelder uit Zeist tegen. In de begin jaren zeventig zat ik in Utrecht in de klas bij een Pim van Gelder. Naar hem ben ik al enige tijd op zoek. Zijn vader werkte, als ik het me goed herinner, bij de Zeister Courant. Pim had een lichte handicap aan een van zijn benen. Weet u soms of we hier over de zelfde Pim praten? Wanneer dat zo is kunt u mij aan zijn adresgegevens helpen of kunt u mijn mail adres aan hem kenbaar maken. De school was de Dr. de Visserschool aan de Jutfaseweg in Utrecht.

In afwachting van uw reactie. 
Met vriendelijke groet 
Bert van Oijen

Geachte heer Van Oijen,

Ik zal uw verzoek doorsturen aan de schrijver van het door u bedoelde artikel, de heer Pieter Vis. Misschien weet hij of uw Pim en de door hem genoemde een en dezelfde zijn en kan hij u verder helpen.

vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


30-10-2007
Beste Joop,

Op de site Dutch Divas staat zo'n beetje het slechtste Engels dat ik in tijden ben tegengekomen. Bijna geen enkele zinsconstructie heeft in de verste verte iets met de Engelse taal van doen.
Heb je er aan gedacht een geboren en getogen Engelsman je site te laten lezen? Hij (zij) zal zich verbazen over zoveel onkunde. Het spijt me zo direct te moeten zijn - maar de tekst is verhaspelt Nederlands/Engels en vervult mij met grote schaamte.
Heel moeilijk kan het toch niet zijn om een "native speaker" de tekst te laten herschrijven? Graag a.u.b. zo gauw mogelijk, ik overdrijf allerminst.

Groet,
Boudewijn

Beste Boudewijn,

Heb je er al eens aan gedacht spellingcontrole toe te passen op je Nederlands? " ... is verhaspelt..." moet zijn "... is verhaspeld..."

groet,
Joop


28-10-2007
Beste Joop Lindeijer,

Met veel plezier kijk ik met enige regelmaat op uw site. Er staat veel wetenswaardigs op.
Nu in een vorig mailtje iemand vroeg naar opnames van Gerry de Groot keek ik bij haar naam en vond een heel summier stukje over deze grote Nederlandse zangeres. Enkele jaren geleden heb ik een stukje over haar geschreven voor het blaadje van de Vrienden van de Opera. Wanneer u dat wilt kan ik u dat beschikbaar stellen voor uw site; ik heb ook nog een paar mooie foto"s van haar. Dan heeft die meneer ook meteen antwoord want er bestaan wel enkele opnamen van haar en die heb ik vermeld.

Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groeten, 
Theo Laceulle

Beste Theo,

Hartelijk dank voor de biografie. Ik heb hem ongewijzigd op de site gezet. Leuk te lezen dat uw 'opera kennismaking' in het Haagse K & W begon. Daar zag ik ook mijn eerste operavoorstelling: Mignon van Ambroise Thomas. Alleen de aria "Je suis Titania" staat me nog bij, gezongen door Louise de Vries. Maar we praten dan over begin 50-er jaren. Zelf heb ik ook nog opnames van live registraties van Gerry de Groot: Iolante, Le chalet (Betly), La pupee de Nuremberg en een 2e acte uit Le nozze di Figaro. Maar op cd - en dat is wat die heer vroeg - is bij mijn weten niets uitgebracht. En zal waarschijnlijk ook niets uitgebracht worden Daar is de markt veel te klein voor. De cd's die ik maak vliegen ook niet bij dozijnen over de toonbank. 
Het blaadje van de Operavrienden kan geen bezwaar maken tegen plaatsing, tenzij het stuk in opdracht geschreven is. Dan zijn zij formeel de eigenaar. Nu bent u dat.
Het lijkt mij het handigst als u zelf contact opneemt met Roger Cornwell. Over het algemeen geef ik geen e-mailadressen door, maar in dit geval lijkt mij dit wel geoorloofd. Zijn e-mailadres: [ .................]

vriendelijke groeten,
Joop Lindeijer


16-10-2007
Geachte heer Lindeijer,

Regelmatig bezoek ik uw site 'Opera Diva's'. Ikzelf bezit een enorme verzameling 78 toeren opnamen - ook heel oude - en vaak vind ik de wetenswaardigheden van de desbetreffende (en soms geheel vergeten) artiest op uw site. Zo ook de uitgebreide info over Henri Dons; ik bezit enkele Zonophone opnamen van hem en zelfs een Berliner plaatje. Het is altijd jammer dat een discografie - in dit geval van Henri Dons - niet voorhanden is c.q. erg moeilijk vindbaar is op internet of middels andere media. Wellicht dat u mij een hint kan geven.
Groet,

Berend J. van den Berg

Geachte heer Van den Berg,

Fijn dat ik u kon helpen met informatie over Henri Dons. Zelf bezit ik maar een plaat van hem, maar ik verzamel dan ook voornamelijk Nederlandse zangers en zangeressen. En ook van deze artiesten is slechts van enkelen een complete discografie aanwezig. Ik heb het dan over de 78-toeren periode. 
Gespecialiseerde verzamelaars hebben vaak wel discografieen samengesteld, zoals van Jacques Urlus, Julia Culp en Helene Cals. U kunt eens kijken op dit adres:

https://www.lotz-verlag.de/Online-Discographies.html

Zelf kijk ik voornamelijk wat er te koop is, wat anderen hebben en stel zo voor mezelf een overzicht samen.

Succes,
Joop Lindeijer


09-10-2007
Geachte heer Lindeijer,

Als groot bewonderaar van Erna Spoorenberg wil ik u graag -wellicht wat ongewoon- vragen of u mij kunt vertellen of Erna is begraven of gecremeerd en -indien begraven- de begraafplaats waar zij ligt.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet, 
P.A.M. den Hartog

Geachte heer/mevrouw Den Hartog,

Helaas kan ik u daar niet mee helpen. Zij is in haar woonplaats Vught overleden. Meer weet ik ook niet.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


03-10-2007
Mijnheer Lindeijer,

Op 08-04-2006 vraagt Roos om de italiaanse tekst van het duet "De Parelvissers" (Au fond du temple saint) van Bizet. Natuurlijk is het een franse opera "Les Pecheurs de Perles".
Mijn vader was ook een liefhebber van de opera. Nu kan ik mij herinneren dat wij vroeger (50 jaar geleden) nog een oude grammofoon hadden met 78 toeren platen. Mijn vader had een grammofoonplaat met het duet van de Parelvissers, in het italiaans. En dat klonk fantastisch. 
Dus moet er ook een italiaanse tekst zijn. Of deze op het internet te vinden is weet ik nog niet maar ik blijf proberen.

Met vriendelijke groet, 
Ton Lawant

Geachte heer Lawant,

Ongetwijfeld zal er een Italiaanse tekst van dit beroemde duet bestaan. Vroeger werd veel in de eigen landstaal gezongen. Onze Oosterburen doen het nog steeds, maar ook in Nederland werd vroeger vrijwel alles vertaald. In Italie werd dit ook gedaan, een zangeres als Callas heeft bijvoorbeeld een Wagneropera in het Italiaans gezongen en Gre Brouwenstijn een Fidelio eveneens in het Italiaans. 
Succes met uw speurtocht.

Joop Lindeijer


30-09-2007
Geachte Joop Lindeijer

Ik heb op uw site gezien dat Dhr Adri de Bruin op zoek is naar het adres van Mevr Anneke van de Graaf . Als meneer het verzoek aan mij kan richten, kan ik hem het adres doormailen. Ik heb nog steeds contact met haar, maar [ ..... ]. Ze is volgens mij nog de enige coryfee die in leven is van uit de beginjaren van Opera Forum. Zelf ben ik op zoek naar het adres van Henske Nooy, ook wel Hennie May genoemd.
Het is de mezzosopraan die voor op het boek 'En route' staat, foto Rosenkavalier.
VR GR Henriette Sannemann

Geachte mevrouw Sannemann,

Inmiddels heb ik de heer De Bruin al aan het adres van Anneke de Graaf kunnen helpen. Uw oproep voor het adres van mezzosopraan Henske Nooy zal ik plaatsen. 

met vriendelijke groeten,
Joop Lindeijer


29-09-2007
Hello,
are there any comlpete cd,s of GERRY DE GROOT, or any tracks on recital cd,s . 

Thanks in advance ROGER CORNWELL ROTTERDAM.

Dear Mr Cornwell,

As far as I know there are no cd's of Gerry de Groot. The only track on cd that I know was on the 10-cd set 'Het Puik van Zoete Kelen'. There she was represented with two tracks from live recordings made in 1960 and 1961. But this set is not deliverable any more.

kind regards,
Joop Lindeijer


29-09-2007
Geachte Heer Lindeijer,

Regelmatig bezoek ik Uw website "Dutch Diva's" en veelal vind ik dan wel wat ik zoek. Doch, hoewel ik reeds jaren tracht op te sporen, vind ik geen biographische gegevens van de tenor LEO LAERSEN. Wellicht is het U bekend dat deze zanger enkele opera-rollen op LP heeft vastgelegd, o.a. Alfredo, Manrico en Don Jose. Ook heeft hij het Weihnachtsoratorium en Mozart's Requiem en Handel's Messiah op LP gezet. Verder is mij bekend dat optrad/concerteerde in Oostenrijk, Belgie, Denemarken, Duitsland en Australie. Echter waar hij is geboren en waar hij debuteerde is mij niet bekend, evenals het verdere verloop van zijn zangcarriere. Naast de hierboven genoemde opera-rollen had hij ook nog Faust, Nicki (Walzer-traum) en de Filosoof in Gluck's L'Ile de Merlin op zijn repertoire staan. Mij is ooit ten gehore gekomen dat hij na zijn zangersloopbaan een restaurant aan de Slotermeerlaan te Amsterdam heeft geopend. Ik heb dat echter nooit bevestigd kunnen krijgen. Hopelijk kunt U mij iets meer vertellen over deze Nederlandse operazanger.

Vriendelijk groetend, 
D.J. de Boer

Geachte heer De Boer,

De tenor Leo Larsen ken ik alleen van zijn plaatopnames. Op een ervan staat een korte biografie, maar behalve dat hij 'Dutch trained' was voegt de informatie weinig toe aan hetgeen u al schreef. Al eerder zijn er mensen geweest, die mij om informatie vroegen, maar tot nu toe heeft dat niets bruikbaars opgeleverd. Misschien deze keer beter. De pagina 'reacties' wordt over het algemeen goed gelezen.

vriendelijke groeten,
Joop Lindeijer


16-09-2007
Geachte heer Lindeijer,

Langs deze weg wil ik uw aandacht vragen voor de lyrische tenor, Dovlet Nurgeldiyev, uit Turkmenistan, die in ons land verblijft. Als opera liefhebber verbaast het mij dat deze uitzonderlijke tenor, nog niet doorgebroken is. Zijn zangprestaties zijn inmiddels bij de liefhebbers wel bekend maar het wordt de hoogste tijd dat hij ook eens een kans krijgt in een operaproduktie. Ik ken tal van mensen die alleen naar een operaconcert toe gaan om hem te kunnen horen. Ik heb verder geen enkele connectie met deze begaafde kunstenaar maar ik voel het bijna als mijn plicht om hem onder uw aandacht te brengen. Ik weet niet of ik bij u op het goed adres ben maar ik heb mij voorgenomen om de aandacht voor Dovlet te vragen omdat ik graag wil dat hij hier in Nederland aan de bak kan komen.
Ik weet niet of u enige aandacht aan hem kunt schenken in uw website maar onder het motto "Nooit geschoten is altijd mis" heb ik de stoute schoenen aangetrokken en u deze e-mail toegezonden..
Met vriendelijke groeten,
Fred van der Horst

Geachte heer Van der Horst,

Deze tenor kende ik niet, maar zoeken op het internet leverde al snel een link naar de website https://www.dovlet.com/ van deze tenor op, die zowaar aan het conservatorium van Den Haag afgestudeerd is. Op deze site staat ook een geluidsfragment: 'Frederico's Lament' uit L'Arlesiana van Cilea. Dus ik heb Dovlet Nurgeldiyev ook kunnen horen. Inderdaad een mooie stem! Maar als ik zo lees komt deze tenor er wel, maar of u hem nog vaak in Nederland zal horen is de vraag. Op 24 en 25 november is hij in elk geval nog te horen in Den Helder en Oud-Karspel.

vriendelijke groet,
Joop Lindeijer

 

29-08-2007
Beste Heer Lindeijer,

Heeft u misschien het email adres van Dayde Madigon, zij heeft op uw site informatie over haar grootvader Emile van Bosch gevraagd.
Ik heb een stichting dat alles archiveert van het Nederlands theater en hun mensen vanaf 1900 tot heden, en ik heb hier nog wel wat informatie en foto materiaal voor haar liggen dat ze mag kopieren.
Het meeste heb ik uit de erfenis van actrice Berry Kievits die veel met Emile van Bosch bij o.a. Jacques van Bijlevelt en Louis Morrisson gewerkt heeft.
Berry Kievits stond zelf als 5 jarige al op het toneel en heeft dit tot haar 82ste gedaan, ze heeft ook altijd alles bewaard van haar carriere, dus u begrijpt wat een enorm mooi en uniek document dit is!
Hoop dat u het email adres nog heeft, zodat ik haar toch verder kan helpen?

Met Vriendelijke Groet,
Dhr. Mari Kant

Geachte heer Kant,

U heeft even op antwoord moeten wachten, maar inmiddels heb ik het adres voor u gevonden. Of het nog klopt weet ik niet, we leven momenteel bijna twee jaar verder.

Haar e-mailadres: ****

met vriendelijke groeten,
Joop Lindeijer


26-08-2007
Geachte heer Lindeijer, 
nog mijn dank voor het in contact brengen met de familie Besseling. Er is weer veel boven water gekomen . Wij zullen U daarover informeren. Ik ben opzoek naar gegevens over COR WIJGERS , de helden tenor. Kunt U mij helpen. 
W.A.M. de Bruijn

Geachte heer De Bruijn,

De naam Cor Wijgers zei mij niets. Naspeuren bracht het volgende boven water:

Een optreden van hem in de titelrol van Wagner's Tannhauser op 15 mei 1941 in de Amsterdamse Stadsschouwburg, een voorstelling van de Wagnervereeniging, een vereniging waar je als Nederlandse zanger behoorlijk wat in je mars moest hebben, om uberhaupt geplaatst te worden. Wolfram was Otto Couperus, Herman was Johan Lammen en Elisabeth werd gezongen door Ruth Horna. Dan wordt het even stil, maar in 1946 duikt de naam van Cor Wijgers weer op in een voorstelling van Suor Beatrice (componist Frans Ruivenkamp). Een voorstelling op 24 mei 1946 in het Gebouw voor Kunstenen Wetenschappen te Den Haag. Suor Beatrice werd gezongen door Marisa Mari, Cor Wijgers zong de rol van Bellidor. Hier moet u het helaas mee doen.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


12-08-2007
Beste heer Lindeijer,

Mijn naam is Raymond van Trirum, Ik ben een zoon van Simon van Trirum, een tenor aan de Nederlandse en Vlaamse opera zie https://lottedegroot.websitemaker.nl/simonvantrirum/ . Ik kom een aantal foto?s tegen van mijn vader samen met Cor Schell en was benieuwd of u wellicht in het bezit bent, of iemand kent die opname?s heeft waar mijn vader in voorkomt. Zelf beschikken wij wel over vele foto?s en recensies, maar hebben wij slechts 2 opnames in ons bezit. 
Verder wil u complimenteren met een prachtige website waarin ik vele namen tegenkom van personen waar mijn vader me heeft gezongen en dat ik daar met de vele foto?s ook eens een gezicht bij te zien. 
Ik hoop dat u mij verder kunt helpen.

Mvgr 
Raymond van Trirum

Geachte heer Van Trirum,

Allereerst mijn hartelijke dank voor de complimenten. Zelf kan ik u niet helpen aan opnames waar uw vader op te horen is. Het zal moeilijk zijn om aan te komen, zeker aan uitvoeringen waarin uw vader een een substantiele rol vertolkte. Maar ik zal uw e-mail op de pagina reacties plaatsen. Dat heeft al vaker tot positieve resultaten geleid en hopelijk voor u is dat straks weer het het geval.

met vriendelijke groet.
Joop Lindeijer


18-07-2007
Geachte heer Lindeijer, 
Mooie site met heel veel informatie, is dit ook in boekvorm of alleen de site? Ik ben op zoek naar het adres van Wim Besselink , de zoon van Jos Besselink die les kreeg van Ben de Bruyn uit Nijmegen. Hij was de broer van mijn grootvader. Ik bezit ook veel informatie over deze tenor en muziekpedagoog die ook getrouwd is geweest met J. Zegers de Beyl (sopraan) en later ook zangpedagoge in den Haag. 
mvg. W.A.M. de Bruijn

Geachte heer de Bruijn,

Ik zal uw verzoek doorsturen aan de heer Jos Besselink. Hopelijk kan en wil hij u verder helpen.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


11-07-2007
Geachte heer Lindeijer,

Beschikt u ook over informatie over Andrien Savelli? Zij zong in het begin van de 20e eeuw, onder andere, bij het Fransche Operagezelschap te Den Haag.
Ook was zij vaak in La Monnnaie te Brussel. Ik weet dat zij een leerlinge was van de heer Spoel (Haagsche Muziekschool) en de heer en mevrouw Caisso in Brussel. 
Heeft u misschien info over haar carriere?

U bij voorbaat dankend, 
Wim van Kamperdijk

Geachte heer Kamperdijk,

Veel kan ik u niet vertellen over deze sopraan. Haar naam ken ik overigens als Andrine Savelli. Zij komt voor het eerst in de Annalen voor op 5 oktober 1905 als Frederick in Massenet's Mignon, een uitvoering van 'Theatre Royal de la Haye' en voor het laatst kom ik haar naam tegen als Micaela in Bizet's Carmen op 3 februari 1924. Een voorstelling van 'N.V. De Opera' van Chris Vos en Desiree Pauwels in Carre.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


07-07-2007
Geachte Heer,
Ik heb reeds vele malen met veel plezier uw website geraadpleegd. Zo ook vandaag.
Vandaag merkte ik echter tot mijn verwondering op dat de legendarische mezzo Rita Gorr niet in uw lijstje van Belgische zangers voorkomt, hoewel zij zowat door iedereen beschouwd wordt als de belangrijkste Belgische zangeres van de vorige eeuw. Dit weekend neemt zij op 81 jarige leeftijd afscheid van het publiek als gravin in Pikovaja Dama in de Vlaamse opera in Gent na een carriere van 57 jaar.
Onder de vele plaatopnamen die zij maakte werd haar interpretatie van Dalila uit 1963( met John Vickers als Samson en het orkest van l'opera de Paris olv Georges Pretre) gelauwerd. Maar ook nog in 1992 zette zij de rol van Madame de Croissy (Dialogues des Carmelites)op plaat onder Kent Nagano.

Hieronder kan u twee links vinden van de Vlaamse Opera waarin de wereldcarriere van Rita Gorr wordt beschreven: https://www.vlaamseopera.be/productiondocumentdetail.orb?prd=522&;doc=5053&pgclr=armygreen
https://www.vlaamseopera.be/persondetailview.orb?prs=434

Met vriendelijke groeten,
Filip Vanderhoeven

Geachte heer,

Het afscheid van Rita Gorr is mij niet ontgaan. Ik werd daar eerder op geattendeerd. Dat zij (nog) niet op de site staat ligt niet aan haar vocale capaciteiten, maar aan de prioriteiten die ik mij zelf af en toe moet stellen. Maar ook Jose van Dam ontbreekt nog.
Overigens ken ik de 'Samson et Dalila' opname, ik heb hem zelf. Dank voor de informatie.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


12-06-2007
Geachte heer Lindeijer,

Graag wil ik u erop attent maken dat bas/bariton Wout Oosterkamp in 2003 niet bij de Benedictijnen is ingetreden, maar bij de Kapucijnen. Ik heb hem gisteren geinterviewd, dus heb dit uit betrouwbare bron!

Met hartelijke groet,
Johanna Hoogendam

Geachte mevrouw Hoogendam,

Dank voor de tip. Het zal wel verkeerd in de gids gestaan hebben. Destijds - 2003 - heb ik een TV -uitzending gezien waarin dit intreden centraal stond. Waar publiceert u in? Ik zou graag wat uit uw interview citeren.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


09-06-2007
Geachte heer Lindeijer,

Allereerst complimenten voor uw geweldige site! Fantastisch om al die verhalen over Nederlandse zanggrootheden te lezen. Ze zijn ver gekomen en komen nog gelukkig nog steeds heel ver, getuige Eva Maria Westbroek.

Ik heb een vraag over de bas Arnold van Mill. Mijn vriendin is familie van Van Mill en sinds enige tijd heb ik grote interesse voor hem opgevat. Op uw site schrijft u dat Arnold van Mill 1 keer heeft opgetreden in de Met Opera in New York. Weet u wanneer dat was en in welke rol? 

Overigens stuur ik u hierbij een foto van Arnold van Mill uit 1951 in de rol van Hunding in Die Walkuere tijdens de eerste Bayreuther Festspiele na de Tweede Wereldoorlog. Het is een scan van een foto uit het Duitse tijdschrift Opernwelt (verschenen 1981). Misschien kent u de foto al. Op verzoek kan ik natuurlijk ook een betere scan maken en/of meer beeldmateriaal opsturen. Overigens weet ik niet hoe het met de rechten op de foto zit. Er staat geen fotograaf bij vermeld.

Alvast bedankt en ga vooral door met uw mooie site!

Pieter van Gent

Geachte heer Van Gent,

Dank voor de complimenten. Uw vraag betreffende de MET uitvoering kan ik helaas niet beantwoorden, ik weet het niet. Rechten op foto's berusten over het algemeen bij de fotograaf zelf. Dus niet bij degene die ze publiceert in een of ander magazine (of op het internet). [ .... ] In de praktijk levert het echter nauwelijks problemen op. Die keren, dat er problemen waren zijn die keurig opgelost. In een betere scan ben ik overigens wel in geinteresseerd. 

vriendelijke groeten,
Joop Lindeijer


26-05-2007
beste joop.

ik ben in het bezit van een ouderwetse single {33 toeren}.in de :seriegoude stemmen :werd in de jaren 50 deze plaat uitgebracht. richard tauber zingt: flusterdes silber rauschende welle. prachtig om te horen. mijn duits is redelijk goed,maar waar het mij nu om gaat is de exacte tekst.
kun jij me daar aan helpen. 

bij voorbaat dank.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Beste Henk,

Ik heb voor je gezocht, maar bij geen van mijn platen staan lied teksten bij. Maar wel heel mooi he, dat duet met zichzelf.

vriendelijke groeten,
Joop Lindeijer


13-05-2007
Schubert Stichting lanceert nieuwe website

Vanaf heden is de nieuwe website van de stichting actief: www.schubert.nl

Via een overzichtelijke en eenvoudige navigatiestructuur heeft men toegang tot specifieke informatie, zowel over Schubert als over de activiteiten van de stichting, waaronder de spraakmakende Schubert Masterclass o.l.v. Robert Holl en Rudolf Jansen. Aan eerdere edities namen vocalisten deel zoals Christianne Stotijn, Lenneke Ruiten en Thomas Oliemans. De nieuwe website bevat o.a. een Audiopagina met de geluidsopnamen van de edities 2000, 2002, 2004 en 2007.


10-05-2007
Geachte heer Lindeijer,

Ik bladerde door uw lijstje met Nederlandse sopranen en zag dat daar de naam ontbrak van wat velen beschouwen als de Nederlandse sopraan in het oude muziekrepertoire op dit moment, namelijk Johannette Zomer. Ook internationaal is zij veel geprezen. Misschien wel terecht om haar naam aan uw website toe te voegen. Haar website is: www.johannettezomer.com. 

Met vriendelijke groet,
Charlotte Munnik

Geachte mevrouw Munnik,

Dank voor de tip. Ik heb Johannette Zomer op de pagina links geplaatst. Ik heb haar al eens gehoord en gezien als Pamina en recent bij Pauw en Witteman.

vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


06-05-2007
Geachte heer Lindeijer,

Graag zou ik in contact komen met Eline Harbers. Via Google kwam ik op deze site, waar ik wel haar foto zie staan, maar haar naam nergens terugvind. Kunt u mij op weg helpen?
Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, 
Anne Sollie.

Geachte mevrouw Sollie,

Helaas kan ik u niet helpen. Eline Harbers heeft destijds een eigen website gehad, maar die bestaat al geruime tijd niet meer. Daarom heb ik de link ernaar verwijderd. De foto echter niet.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


27-04-2007
Graag wil ik de Nederlandse sopraan : Janny Zomer voordragen voor deze site . Deze zangeres heeft inmiddels een veelzeidig repertoire op haar naam staan.
Onlangs was zij te horen in: Mahlers Des Knaben Wunderhorn en de 4 e symfonie. Samen met Brabants Orkest , en dirigent Alan Buribayev. Schitterend!

Met vriendelijke groet, 
Mirjam Zuiderveen

Beste Mirjam,

Ik geloof best dat Janny Zomer schitterend zingt. Ik heb op de pagina links een link naar haar eigen website staan. Momenteel heb ik het te druk met andere dingen, zoals reeds bestaande mini-biografieen uitbreiden van de oudere garde artiesten. Daar liggen momenteel mijn prioriteiten.

vriendelijke groeten,
Joop Lindeijer


26-04-2007
Beste Joop Lindeijer,

Mijn moeder, Hazel Smit-Beeley, heeft jarenlang les gehad van Roos Boelsma. Zij heeft veel warme herinneringen aan die tijd overgehouden maar helaas geen enkele geluidsopname. Op haar verzoek probeer ik te achterhalen of er nog opnames te koop zijn. Via internet stuitte ik op een alleraardigst artikel over het leven van Roos Boelsma, geschreven door dr. Pieter Vis. Hij heeft het over het bestaan van een cd-box genaamd ‘Gouden kelen’ (Philips, 1998). Onder deze titel kan ik tot nu toe niets vinden maar op uw site lees ik dat er een cd-box bestaat (die niet meer te bestellen is) genaamd ‘Het puik van zoete kelen’. Wat denkt u: gaat het hier om dezelfde ‘kelen’ of weet u van het bestaan van de door dhr. Vis genoemde cd-box?

Met vriendelijke groet,
Bart Smit 

Geachte heer Smit,

Pieter Vis bedoeld inderdaad deze cd-box. Het door u genoemde artikel en nog meer informatie is door de heer Vis aan mij opgestuurd. T.z.t. zal ik die informatie op mijn site toevoegen. Van het fragment uit Brahms' Altrapsodie bestaat een complete opname bij de omroepen, maar die opnames zijn helaas vrij slecht bewaard gebleven. Philips heeft het beste deel (het 1e deel) een plaats op die cd-box gegeven. Maar helaas dus niet meer in de handel.

vriendelijke groeten,
Joop Lindeijer


10-04-2007
Geachte heer Lindeijer,

Op uw prachtige site las ik over de bas Johan Lammen. Ik bezit sinds kort een 78t glasplaat met twee Mozart arias (O isis un osiris & in dieden heilgen Halle) uit de Zauberflote met de heer Lammen, begeleid door Herman Nieland op orgel. Zijn deze opnames u bekend ?

vriendelijke groeten, 
Marc van Bemmel

Geachte heer Van Bemmel,

Ik ken deze opname niet. Ik heb zelf trouwens geen enkele plaat van hem, wel enkele radio-opnames. Maar die zullen vermoedelijk ook als glasplaat opgenomen zijn. Die techniek bestond al eind dertiger jaren. Weest u er maar zuinig op, de coating van glasplaten is soms aan corrosie onderhevig en kan zelfs los laten.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


20-0302007
Goedemorgen,

Ik ben op zoek naar de zoon van Pieter van den Berg. Ik heb samen met zijn zoon op school gezeten toen zij nog in Mijdrecht woonden. Ook toen zij naar Amstelveen verhuisd zijn heb ik nog regelmatig contact gehad met de familie van den Berg.
Nu is er een reunie op komst en zou ik het leuk vinden om Pieter jr weer eens te ontmoeten. Dat zou ik graag via zijn ouders regelen, aangezien ik geen idee heb waar hij op dit moment verblijft. 
Zou u mij aan het (email)adres van Pieter van den Berg kunnen helpen?
Alvast bedankt voor de moeite.

Groeten, 
Andre Domen

L.S.

Helaas kan ik u niet helpen, ik bezit het e-mailadres - zo hij dit al heeft - van Pieter van den Berg niet.

vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


16-03-2007
Geachte heer Lindeijer,

Met belangstelling zagen ondergetekenden uw site “Dutch Diva’s…” en terstond plaatsten wij een link op de website van onze vereniging, www.zangpedagogen.nl

Zou U evenzo een link op Uw site willen plaatsen naar de onze? Bij voorbaat onze hartelijkste dank

Namens de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen, 
Roland Hangelbroek, penningmeester

Geachte heer Hangelbroek,

Ik heb inmiddels links geplaatst op zowel het Nederlands- als het Engelstalige gedeelte.

vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


13-03-2007
Zeer geachte heer Lindeijer,

We zijn erg benieuwd waar Mimi Aarden woont. Weet u dit ? Er komt een boek uit waar zij uitgelicht wordt en willen haar daar graag van in kennis stellen.

Graag een spoedige reactie.

Tot genoegen en hoogachtend,

P.X. van der Ploeg

Geachte heer/mevrouw,

Ik zou u graag helpen, maar ik heb het adres van Mimi Aarden niet.

vriendelijke groet,
Joop Lindeijer

Inmiddels is het me toch gelukt om (met hulp) het adres van Mimi Aarden te traceren. J.L.


12-03-2007
Geachte heer Lindeijer,

Door de naam Frans van de Ven in google in te tikken kwam ik terecht op de site van de Dutchdivas, waar ik mijn vroegere muziekleraar in de lijst van Nederlandse baritons tegenkwam. Achter zijn naam staat maar een jaartal waaruit ik voorzichtig concludeer dat hij nu 91 jaar is!
Als leerling van het Westfries Lyceum in Hoorn van 1958 tot1964 heeft hij mij en vele anderen wegwijs gemaakt in de "klassieke" muziek. Zijn lessen waren rustpunten in het volle lesrooster en ik zag er daarom altijd naar uit.
Ik zou het daarom zeer op prijs stellen als u , op welke manier dan ook, aan Frans van de Ven kenbaar zou willen maken dat ik nog alledagen geniet van de "klassieken" door concertbezoek ,radio 4 en het draaien van CD`s.

Hartelijke groet, J.J.Scheringa

Geachte heer Scheringa,

Ook uw vorige e-mail was keurig aangekomen. Maar ik had een achterstand in het beantwoorden van de post. Het feit dat van Frans van de Ven alleen het geboortejaar vermeld wordt, betekent niet dat hij nog leeft. Ik sluit het niet uit, 91 is wel is waar een respectabele leeftijd, maar niet uniek. Maar van meerder artiesten, waarvan nauwelijks is aan te nemen, dat zij nog leven, weet ik de datum van overlijden niet. Adres gegevens heb ik niet. Uw boodschap kan ik dus helaas niet doorgeven.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


02-03-2007
Beste 

Ik heb uw site bezocht van pater damiaan maar er staat zoveel op dat ik niet alles kan gebruiken. kunt u het belangrijkste en interresantste nieuws ervan eens doormailen ?

alvast bedankt 
groetjes 

L.S.

Een vreemd verzoek. Ik kan niet voor een ander uitmaken wat het belangrijkste en interessantste is. Dat zult u echt zelf moeten beslissen.

vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


02-03-2007
Geachte heer Lindeijer,

Zou u mij kunnen vertellen of bij u bekend is of Elly Ameling Nederlandstalige opera's/"lullabies" heeft gezongen?

Ik ben mij aan het voorbereiden op mij eerste recital, hier in de Verenigde Staten en mijn zangpedagoge heeft haar horen zingen in het Nederlands, in Carnegie Hall, New York, jaren geleden en adviseerde mij om tenminste 1 stuk van haar in het Nederlands te doen.

Ik kijk uit naar uw reaktie,
bij voorbaat dank,

Esther van Dijk

Geachte mevrouw van Dijk,

Waarom speciaal Elly Ameling. Vroeger, eerste helft vorige eeuw werd er veel meer in de Nederlandse taal gezongen. Van een lied als 'Mijne moedertaal' bestaan zelfs meerdere opnames, o.a. van Jacques Urlus, Louis van Tulder en Maartje Offers. 
Voor zover mij bekend heeft Elly Ameling twee opnames gemaakt in het Nederlands, waarvan een - een kerstliedje - zelfs nog in heel oud Nederlands. Het andere is het lied 'Aan de Amsterdamse grachten', waarvan ik de uitvoering van Wim Sonneveld verre prefereer. Klassiek geschoolde stemmen lenen zich mijns inziens niet zo goed voor zulk repertoire. Maar mocht u toch geinteresseerd zijn in 'Aan de Amsterdamse grachten' van Elly Ameling, dan kan ik hier wel een mp3 bestand van maken en dat aan u mailen.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


17-02-2007
Beste meneer Lindeijer,
Geregeld kom ik op website terecht! De site van u is, zeer begaan met de zangers en zangeressen van deze tijd. De informatie vind ik boeiend, en sta soms versteld van wat er te lezen staat. Soms voor mij onbekende cdopnamen enz enz. Mijn complimenten ervoor!!!
U houd ook zeker de Nederlandse zangcultuur op peil, met deze site. Echter in al dit schoons mis ik 1 van onze Schots/Nederlandse mezzo's/ Caroline Kaart.
Aan haar overleden echtgenoot Hans Kaart, staat wel een pagina aan gewijd. En Caroline word vernoemd. Maar gezien haar staat van dienst in het zangersleven, lijkt me dat ze ook een pagina verdiend heeft.
Helaas heb ik nooit mevr Kaart in het echt gehoord, enkel via Radio 4 met haar heerlijke radioprogramma Caroline. Enkele lp's bezit ik in mijn collectie, en ben daar erg blij mee.
(Zeer moeilijk aan te komen!!!!!) De kwaliteit van haar stem roept bij mij altijd een weemoed op. Zal het sentiment van de schrijver dezes woorden zijn, ha ha!
Haar stem heeft een sopraan hoogte en donker getimbreerde laagtes die in haar glorietijden fantastisch moeten hebben geklinken! Enfin, dit terzijde zijnde. Bij de Vlaamse zangers zou er mogelijk een zeer succesvol sopraan geplaatst kunnen worden? De zangeres en sopraan Cristel de Meulder. Ze is in Belgie een veel gevraagd concert zangeres.
Veelal in het oratoriumvak, maar met een veelzijdig reportoire! Zie haar site www.sopraan.eu Ook haar bijdrage aan diverse cd opnamen mag vernoemd worden. Mogelijk heb ik u tips gegeven om uw site aan te vullen. Ga vooral door en mijn dank!
Met vriendelijke groeten,
Dhr. Christiaan d'Hooghe.

Beste heer d'Hooge,

U kunt gerust zijn, Caroline Kaart komt te zijner tijd ook op de site. Om een pagina te maken heb ik al redelijk wat informatie, foto's en ook een aantal platen. Maar u moet nog even geduld hebben.
Wat de Belgische zangers betreft, mijn prioriteit ligt bij Nederlandse zangers en zangeressen en dan vooral de oudjes. Zeg maar die van het 78 toeren tijdperk. En daar valt op de site nog veel aan toe te voegen. Hoe dan ook, toch dank voor uw suggesties.

met vriendelijke groeten,
Joop Lindeijer


11-02-2007
Geachte Hr. Lindeijer,
Ik weet niet of U nog interesse hebt in gesigneerde foto;s van Lucy Tilly, Mimi Aarden en andere foto's zoals Willem Lohoff en Bep Ogterop.
Ik vond ze in het knipselboek van mijn moeder. Hebt U interesse, wil ik ze gaarne voor U inscannen en opsturen,
met vriendelijke groeten
Yvonne van der Wal

Geachte mevrouw van der Wal,

Ik ben zeker geinteresseerd in foto's van artiesten, wel of niet gesigneerd. U doet mij er dan ook een groot genoegen mee als u ze voor mij wilt scannen. Toevallig voorval is, dat ik gisteren net een e-mail kreeg waarin een vrij uitvoerige biografie van Lucy Tilly beschreven werd.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


10-02-2007
Elsloo, 10-2-07

Geachte Heer Joop Lindeijer,

Regelmatig bezoek ik de site Dutch Diva's en vind er altijd wel iets van mijn gading. Alleen jammer dat er weinig zangers uit het zuiden des lands zijn vertegenwoordigd. Ik kan U zo een 20-tal namen opnoemen welke zonder meer op Uw site thuis horen. Ik zou willen beginnen met de sopraan Lucy Tilly. Veroorloof mij het e.e.a. over haar te vertellen. Zij is een Nederlandse sopaan welke is geboren in Jan. 1919 te Hoensbroek(andere bronnen vermelden als haar geboorteplaats Birmingham ) Eig: Alberta Tilly. In Duitsland en Italie ook bekend als Lucia Tillie. Haar moeder stierf toen zij 4 jaar oud was. Haar tante, de zuster van haar vader, welke te Brussel woonde, voedde haar verder op. Hier te Brussel kreeg zij d.t.g. een geheel franstalige opvoeding. Te Brussel studeerde zij zang.
Zij debuteerde in 1945 aan de Opera Royal te Luik. Daar werd zij aan dit theater verbonden door Andre d 'Arkor. Haar carriere voltrok zich vrijwel uitsluitend aan de Franse en Italiaanse theaters. Zij was bijzonder geliefd aan de Kon. Opera te Gent, aan de Kon. Vlaamse Opera te Antwerpen en aan de Munt te Brussel. Vina Bovy contracteerde haar voor de Kon.Opera te Gent in 1952.
Bij de toenmalige Zuid Nederlandse Opera trad zij voor het eerst op, op 30-10-1956 als Gilda in Rigoletto. Lucy Tilly zong ook regelmatig voor de Hilversumse Radio (AVRO) met het Radio Philh.Orkest onder leiding van Willem Lohoff en L.P. Larij. Zij creeerde voor de Kon.Opera te Gent in 1961 de rol van Melinda in Ekel's Bank Ban, met Jan Verbeeck in de titelrol, Lucienne Delvaux als Gertrude, verder werkten nog mee Antoon Lamont en Arthur Hoogveld. Lucy Tilly was zeer geliefd als vertolkster van Ophelie in Hamlet van A.Thomas. Deze rol zong zij o.a. ook te Gent aan de Kon.Opera in 1959 met Jean Laffont, Lucienne Delvaux als Gertrude en Stany Bert en ook daar op 18-3-1959 met Lucien Cattin als Hamlet. In het jaar 1959, gasteerde zij voor een seizoen aan de Zuid Nederlandse Opera. Hier zong zij op 25-7-1959, een van haar glansrollen, n.l.als Juliette in Ch.Gounod's Romeo et Juliette, met o.a Arthur Hoogveld als Romeo onder leiding van Ger Terwielb aan het Openlucht-Theater te Valkenburg. In Italie trad zij veelvuldig op met de tenor Luigi Infantino, o.m. als Adina en Rosina. Trad verder op te Trieste, Aachen, Lyon, Straatsburg. Hamburg, Rome, Milaan en Venetie.
Zij beeindigde haar zangloopbaan in 1975 en was later een verdienstelijk kunstschilderes. In Oktober 1983 vonden op vier opeenvolgende Zondagen, uitzendingen plaats door de Radio Omroep Zuid, het muzikale portret van Lucy Tilly omvattende.

Legde op EJS de rol van Ophelie in Hamlet op LP vast.
Repertoire:

Lakme Lakme L.Delibes; Marie La fille du regiment G.Donizetti; Lucia Lucia di lammermoor ,,; Adina L`Elisir d`amore ,,; Melinda Bank Ban Fr.Erkel; Mireille Mireille Ch.Gounod; Juliette Romeo et Juliette ,,; Atlanta Serse G.F.Handel; Jeannette Les noces de Jeannette V.Masse; Dinorah Dinorah G.Meyerbeer; Konigin der Nacht Die Zauberflote; W.A.Mozart; Contessa Le Nozze di Figaro ,,; Rosina Il Barbiere di Siviglia G.Rossini; Ophelie Hamlet A.Thomas; Vermoedelijk nog andere rollen.

Met vriendelijke groeten,
D.J. de Boer, [ .... ]

Geachte heer de Boer,

Hartelijk dank voor uw uitgebreide biografie van Lucy Tilly. Er staan op mijn site wel al twee foto's van haar, bij de bas Cornelis Schell, de pagina Koninklijke Vlaamse Opera. Maar voor zover mij bekend, was zij geen Nederlandse zangeres, daar haar beide ouders de Belgische nationaliteit bezaten. Als geboorteplaats wordt in de gegevens die ik heb steeds Birmingham genoemd, maar ik heb al vaker gemerkt, dat de ene publicist het van de andere overneemt. Zelf doe ik dat overigens ook vaak. Ik kan niet alle bronnen verifieren.
Maar ik kan haar altijd opnemen bij de pagina Belgische zangers en zangeressen. Als u mij overigens aan meer materiaal kunt helpen van voor plaatsing in aanmerking komende artiesten, dan houd ik me aanbevolen.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer

n.b. Inmiddels heb ik een pagina geplaatst van Lucy Tilly bij Belgische zangers


29-01-2007
Geachte heer Lindeijer,

Wie, al bladerend in Dutchdivas, informatie zoekt over befaamde Nederlandse zangers uit de periode 1880-1920, zoals Cato Engelen-Sewing, Jacques Urlus en Jos Orelio - en Belgische, zoals Desire Pauwels - stuit al gauw op de naam Cornelis van der Linden. 
En terecht, want Cornelis van der Linden (1839-1918), die in 1888 naar Amsterdam kwam waar hij dirigent werd van De Groots' Hollandsche Opera - en later diens compagnon - was van 1894 tot 1903 de directeur en eerste dirigent van de roemruchte Nederlandsche Opera. 
Een gezelschap waarmee hij na een modelvoorstelling van Rienzi in de splinternieuwe Stadsschouwburg jarenlang triomfen vierde. 'Kees' van der Linden bracht in Amsterdam (en daarbuiten) nagenoeg het hele toenmalige standaardrepertoire. Van De Hugenoten, Faust en De Troubadour (maar ook Rossini's Semiramis) tot 'nieuwerwetsche' werken als De Evangelieman, Hans en Grietje en niet te vergeten Paljas en De Trouweloozen (Cavalleria Rusticana).
Daarnaast brak hij een lans voor Wagner. Behalve Rienzi voerde hij in de Stadsschouwburg ook Lohengrin, Tannhauser en De Walkure uit. En bij wijze van apotheose bezorgde hij De Meesterzingers van Neurenberg haar Nederlandse premiere. 
Indachtig zijn devies 'Eigen taal is eigen kunst' gingen al deze producties in het Nederlands. Een motto dat ook van toepassing was op zijn inzet voor de opera's van landgenoten, waaronder Richard Hol, von Brucken Fock, Dopper, Willem Landre en Van Milligen, Elk jaar sierden werken van eigen bodem de affiches van de Nederlandsche Opera.
Over Van der Lindens leven is veel meer te vertellen. Geboren in Dordrecht als zoon van een zaagmolenaar kreeg hij er onder meer lessen muziektheorie en compositie van A.F.J. Bohme, een leerling van Spohr. Op zijn veertiende vertrok hij naar Antwerpen om er te spelen in een opera-orkest. Later ging hij naar Parijs, waar hij in in 1859 als hoboist de premiere meemaakte van Gounods Faust in het Theatre Lyrique. Van Gounod zelf kreeg hij in die periode les in compositie. Ook speelde hij in het orkest van de Scala van Milaan.


Cornelis van der Linden, Ned. componist, dirigent


Nadat in 1903 de Nederlandsche Opera in 1903 ten gevolge van interne strubbelingen, gebrek aan overheidssteun en de spoorwegstaking van dat jaar had opgehouden te bestaan, maakte hij als 64-jarige (!) de grote oversteek om zich in de Verenigde Staten aan te sluiten bij een rondtrekkend Engels operagezelschap. Daar ontstond zijn derde opera, Miss Simmons of Kansas. Zijn eerdere opera's, Catharina en Lambert en de vijfakter Leiden Ontzet!, had hij al in Amsterdam uitgevoerd. 
Daarnaast componeerde Van der Linden honderden koorwerken, liederen, ouvertures, cantates, werken voor viool en piano en werken voor harmonie-orkest, die voor een deel in druk zijn verschenen maar alle in de vergetelheid zijn geraakt. 

Maar ik kom tot de zaak. De in Dordrecht gevestigde Stichting Bijzondere Concerten heeft het plan opgevat een concert te organiseren ter ere van deze vergeten Dordtenaar, die voorafgaand aan zijn 'Amsterdamse periode' een belangrijke rol speelde in het plaatselijke en regionale muziekleven. Eerder wijdde de Stichting een concert aan de Dordtenaar Willem Kes, voor wie hetzelfde geldt. 
Het zou geweldig zijn wanneer op dit concert naast een selectie van andere composities van Van der Linden ook fragmenten uit, tenminste, Catharina en Lambert en Leiden Ontzet! zouden kunnen worden uitgevoerd. Want naar alle waarschijnlijkheid is dat in geen honderd jaar gebeurd.
Maar daar zit 'm ook het probleem: nasporingen bij het Nederlands Muziek Instituut (KB Den Haag), de Toonkunstbibliotheek (OBA), het Theaterinstituut Nederland, de Stadsschouwburg, het Amsterdams Gemeentearchief en diverse muziekantiquariaten brachten mij helaas niet op het goede spoor van de partituren. Bij de Toonkunstbibliotheek zijn vier akten van het manuscript van Leiden Ontzet! op microfiche verkrijgbaar, maar de kopieen zijn in zeer slechte, praktisch onontcijferbare staat.
Nu hoop ik maar dat bij deze of gene operaliefhebber, die net als ik op gezette tijden met plezier, en vol verwachting naar de nieuwste updates, uw website opslaat, een licht opgaat en de Stichting aan de zozeer begeerde informatie kan helpen. Wie weet waar de partituren van deze opera's, of tenminste delen ervan, zich bevinden? Wie bezorgt de Stichting Bijzondere Concerten de gouden tip? 
Ook zou de Stichting gaarne op het spoor komen van nabestaanden van Cornelis van der Linden. Ook deze kunnen zich wenden tot de secretaris, de heer Jan Wiersma te Dordrecht. Bereikbaar via het e-mail adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Hopend dat u deze oproep zult willen plaatsen
en met vriendelijke groet uit het Dordtse,
Ger van der Tang

Geachte heer Van der Tang,

Met genoegen zal ik uw oproep op de pagina reacties, een der best bekeken/gelezen pagina's van mijn site. Reeds vele malen leidde plaatsing tot een positieve respons. En deze vergeten Dordtenaar verdient inderdaad om herinnert te worden. Een muzikale duizendpoot als hij kom je toch niet zo vaak tegen. Dat hij de opera's in 'eigen taal' liet uitvoeren, zal ik hem maar niet kwalijk nemen. Alleen onze Oosterburen houden geloof ik deze gewoonte nog in stand. Maar om Urlus te horen zingen: " ... moeder, de wijn was al te vurig ... " heeft toch ook wel wat.
Ik hoop, samen met u, dat deze oproep er toe leidt dat een zijner composities weer te horen zal zijn. De laatste uitvoering was 'Leidens ontzet' in 1912.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


17-01-2007
Geachte heer,

Ik ben bezig om van de solisten die in het verleden meegewerkt hebben aan uitvoeringen van de C.O.V. Sursum Corda foto’s te plaatsen bij die uitvoeringen. Het betreft foto’s van solisten van voor 1940. O.a Jac Caro – Egbert Tobi – Albert Dana – Jaap Stoomenbergh – Louise Dentz en Albert Dana. Ik heb de moed bijna opgegeven dat mij dit zal lukken.

Ben zeer benieuwd naar reacties.

Georg Olthof

Geachte heer,

Ik ken uw probleem. Soms duurt het bij mij ook jaren voor ik een foto van een artiest vind. Onlangs nog van de tenor Hendrik Appels. Ik ken van enkele zangers de namen (Caro, Dana, 'Stroomenbergh'), maar foto's van hen heb ik helaas ook niet. Wel weet ik van Jaap Stroomenberg zijn knipselboek met foto's te koop. Bij dit adres:

https://www.landre.nl/catalogues/c00030.htm kost wel 200 Euro!

Succes bij uw speurtocht,

vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


09-01-2007
Beste Joop lindeijer

Aller- eerst de beste wensen voor 2007 en veel luister plezier.

dan wil ik u bedanken voor het doorzenden van de mail die u van Bea Burggraaf-den Ouden kreeg met een mogelijk antwoord op mijn vraag van vorig jaar. Wel nu u kunt deze persoon oprecht hartelijk bedanken uit mijn naam, want door de hint Hor mein Bitten" van Felix Mendelssohn-Bartholdi ben ik verder gekomen en inderdaad dit is het stuk waar ik al die jaren naar op zoek was, hoezeker ik er van ben? 
Ik heb inmiddels deze muziek weten te downloaden via een site en zit er nu naar te luisteren tijdens het maken van deze mail. U mag weten de tranen schieten mij in de ogen bij het horen van deze muziek, zo heb ik ook via een site de tekst kunnen vinden en dit geeft mij het gevoel bij
het luisteren dat ik er zelf bij aanwezig ben ,,, HEERLIJK

met vriendelijke groeten, 
Henry van der Ham

Beste Henry van der Ham,

Ik zal jouw e-mail doorsturen aan mevrouw Burggraaf-den Ouden. Dat zal ze ongetwijfels leuk vinden om te lezen.

met vriendelijke groet,
Joop Lindeijer


02-01-2007
Hallo Joop,

Mijn naam is Frederik Bergsma en ben onlangs op je page beland.

Ik ben altijd weer verbaasd dat zo weinig Nederlanders
https://www.youtube.com/results?search_query=cristina+deutekom&;search=Search
kennen.

Groeten fred bergsma

Dag Frederik,

Ook ik kende 'youtube' alleen van naam. Nu dus ook van 'gezien'. Ik kan
niet anders zeggen, er staan inderdaad leuke fragmenten tussen. Alhoewel ik
geen frequent bezoeker van 'youtube' zal worden, toch hartelijke bedankt
voor de tip.

vriendelijke groeten,
Joop Lindeijer