Gré Brouwenstijn - nieuwe cd uitgaven

Osteria - OS-1001 - Dec 06 2002, Giuseppe Verdi (1813-1901) Il Trovatore

Brouwenstijn, Il Trovatore

Leonora, Gré Brouwenstijn, Manrico, Johan van der Zalm, Il Conte di Luna, Gerard Holthaus,
Azucena, Annie Delorie, Ferrando, Siemen Jongsma, Ines, Ans Keman, Ruiz, Chris Taverne, Un vecchio zingaro, Gé Genemans
 
Koor en Orkest van de Nederlandsche Opera, Dirigent: Mario Cordone
Amsterdam, Stadsschouwburg, 16 april, 1953

Recensie: 'Mario Cordone leidt de Troubadour'

WAGNERS opmerking „In der Oper kann man den Leuten Kinder auf dem Theater schlachten und fressen lassen, ohne das sie merken was vorgeht" is op soortgelijke wildwest gegevens gebaseerd als de Troubadour. Dat na een eeuw Verdi's schepping des ondanks niets van haar kracht heeft ingeboet, berust op de diep menselijke accenten, die de componist zijn figuren weet te ontlokken. Soms ontlaadt zich de dramatische energie in dit werk met bruut geweld, soms is deze muziek van banaliteiten niet vrij te pleiten, doch daar, waar Verd'i's geest de ziel het diepst weet te peilen, bereikt hij reeds artistieke hoogten, die in zijn later oeuvre nimmer overtroffen worden. Wij denken hier aan Azucena: rijker toegerust, dan de overige rollen, van de eerste tot de laatste noot een creatie. Zij is de spil der opera en het was verrassend hoe juist Anny Delorie, die gisteravond de partij voor het eerst heeft gezongen, deze luguber-demonische figuur belichtte. De wilde dictie kreeg haar volle betekenis, de bel canto belemmerde nergens de dramatische expressie. Wat voor Anny Delorie geldt, was uitgangspunt bij het gehele vocale ensemble. Mario Cordone leidde voor het eerst de Troubadour, waarbij hij kennelijk uitging van wat er op de planken gebeurde. Hij streefde er naar bij monde van de zangers de partituur in haar vehemente (onstuimig, hevig, heftig. J.L.) geladenheid weer te geven. Hiertoe heeft iedereen naar beste krachten meegewerkt. Welhaast onnodig te herhalen, dat Gré Brouwenstijn met haar grandioze allure het hoogtepunt vormde van de avond. Het orkest heeft de dirigent in de letterlijke zin van het woord over het hoofd gezien. In de bak werd er grover gespeeld dan we dit gewend zijn. Waarbij het begeleidend instrumentaal apparaat vaak achter de vocalisten aan hinkte. Wellicht zal bij verdere uitvoeringen, als de zangers aan de intenties van hun leider gewend zijn, dit tekort hersteld kunnen worden. J.R.

Deze recensie is van een uitvoering op 15 januari 1952 met nagenoeg dezelfde bezetting. J.L.

Osteria - OS-1002 - Dec 06 2002, Giuseppe Verdi (1813-1901) La forza del destino

Brouwenstijn, La forza del destino

Marchese di Calatrava, Peter van der Bilt, Donna Leonora, Gré Brouwenstijn, Don Carlo di Vargas, John Shaw, Don Alvaro, Jan Peerce, Preziosilla, Rena Garazioti, Padre Guardiano, Georg Littasy, Fra Melitone, Renato Capecchi, Curra, Conchita Gaston, Un Alcade, Jos Borelli, Mastro Trabuco, Wim Koopman, Un Chirurgo, Henk Smit

Koor en Orkest van de Nederlandsche Opera, Dirigent: Alberto Erede

Den Haag, 5 juli, 1962

Recensies:

.... In het midden van de voorstelling stond de prachtige Leonore van Gré van Swol-Brouwenstijn, een rol die tot de grootste van haar repertoire blijft behoren .... Volkskrant

... de verrassing was dat Gré Brouwenstijns stem in dit jaar nog aan schoonheid gewonnen heeft, dat haar kunst zich nog verder verdiept heeft. Meer dan een jaar had Nederland zijn grootste kunstenares niet gehoord. Een onverklaarbaar hiaat in ons kunstleven, dat stellig niet alleen veroorzaakt kan zijn door haar vele buitenlandse successen ... De Telegraaf/ Nieuws van de Dag

.... Gré van Swol-Brouwenstijn wint aan beheersing en daardoor aan zangvermogen. Ofschoon de stem wat dun klonk gaf zij een zeer waardeerbare Leonore, die aan kracht van uitdrukking gewonnen had ... Hanekroot, De Tijd

Gré over de heer Hanekroot, die voor zijn doen bovenstaande milde recensie schreef: "Hij was kunstrecensent bij 'De Tijd' waar Hans *), nadat Hanekroot al vele jaren tegen me tekeer was gegaan, de hoofdredactie verzocht heeft deze kroot tot de orde te roepen", Gré Brouwenstijn in haar memoires 'Gré Brouwenstijn, met en zonder make-up' *) Hans van Swol, haar echtgenoot. J.L.

Osteria - OS-1003 - Dec 06 2002, Ludwig van Beethoven (1770-1827) Fidelio (In het Italiaans gezongen)

Brouwenstijn Fidelio

Don Fernando, Plinio Clabassi, Don Pizarro, Antonio Manca Serra, Florestan, Amadeo Berdini, Leonore, Gré Brouwenstijn, Rocco, Sesto Bruscantini, Marzelline, Graziella Sciutti, Jacquino, Wladimiro Badiali
(In de eerste acte ontbreekt een couplet van Rocco's aria en van Leonore's aria ontbreken enkele beginmaten, de glasplaten waren gebroken, J.L.)
 
Orkest: Sinfonica e Coro di Roma della RAI, Dirigent: Vittorio Gui
Rome, 27 januari, 1952
 
BONUS TRACKS:
FIDELIO - Ludwig van Beethoven (In het Duits gezongen)
Leonore, Gré Brouwenstijn, Florestan, Wilhelm Ernest, Don Fernando, Bruce Boyce, Marzelline, Nel Duval, Rocco, Guus Hoekman, Jacquino, Rudolf Kat

Mitridate, Gre Brouwenstijn releases

Voor meer informatie over deze cd's op het label Osteria (latijn voor Herberg - thuis gevoel), zie op de site van de uitgever,

Mitridate (n.b. vermoedelijk is het label Osteria ter ziele, J.L.)