Alida Loman-Lutkeman

"Een andere leerlinge van Messchaert is Mevrouw Alida Loman-Lutkeman, een zangeres, die men helaas, in den laatsten tijd niet meer op het podium ontmoet. Eertijds was zij een Hanne die aan schalkschheid niets te wenschen overliet en iedere Jahreszeiten-uitvoering tot sieraad strekte"

De Zangkunst en hare sterren, Anton Averkamp, 's-Gravenhage 1928

Alida Loman-Lutkeman, sopraan Alida Loman-Lutkeman, sopraan

De sopraan Alida Loman-Lutkeman, geboren te Amsterdam op 7 februari 1869, was van huis uit niet bestemd om concertzangeres te worden. Toen men echter haar bijzonder mooie stem ontdekte, deed zij het toelatingsexamen bij het Amsterdamsche Conservatorium, waar zij onder leiding kwam te staan van Messchaert. Vijf jaar studeerde zij aan het conservatorium, gedurende die periode trad zij reeds meerdere malen in de concertzaal op. Na het einddiploma behaald te hebben, ging zij naar Parijs om daar bij Fanny Lépine, Mathilde Marchesi en Trélat te studeren. Deze laatste maakte prof. F.Gevaert te Brussel attent op haar zeer mooie stem en de muzikaliteit van haar leerlinge, waarop Gevaert aanbood om Alida van zijn lessen te laten profiteren. Vanaf die tijd reisde zij gedurende een jaar om de drie weken naar Brussel.

Haar debuut maakte zij te Nijmegen in het oratorium 'Die Schöpfung' van Haydn, Messchaert zong de rol van Adam. Toen Mahler in 1904 in Amsterdam voor het eerst zijn 4e Symfonie dirigeerde - deze werd op het Zondagavond-concert van 23 oktober in het Concertgebouw tweemaal achter elkaar uitgevoerd (waarvan éénmaal door Mengelberg) - was Alida Loman de uitverkoren soliste van 'Das Himmlische Leben'.

In het buitenland gaf zij concerten in België, Frankrijk en Duitsland. In 1907-1908 maakte zij samen met haar echtgenoot, de componist A.D.Loman Jr, een grote tournée door het toenmalige Nederlands-Indië, Nieuw-Zeeland en Australië. Zij gaf daar samen met haar muzikale begeleider Evert Cornelis concerten in onder andere Adelaide en Melbourne. Java doorkruiste zij driemaal, waar zij optrad in Medan, op Sumatra en Makassar. Bij het Nederlandsch Muziekfeest 1912 zong Alida Loman de rol van Hanneke in het oratorium (een compositie van haar echtgenoot) 'Hanneke's Hemeldroom'. De tekst was een bewerking van de componist naar Gerhart Hauptmann's 'Traumdichtung' Hannele. Mede solisten waren de alt Pauline De Haan-Manifarges, tenor Rudolf van Schaik, bas Jac Caro.

Alida Loman, die na haar tournée door de 'Oost', zich weer vestigde in Amsterdam, was daar tevens werkzaam als lerares solozang.

Alida Loman-Lutkeman is op 28 juni 1941 in haar woonplaats Amsterdam overleden.

Uit de krant:

ALIDA LOMAN-LUTKEMAN 70 JAAR

Op 7 Februari as. wordt de sopraan-zangeres, Alida Loman—Lutkeman zeventig jaar. Velen zullen zich nog haar optreden als Hanchen in „Die Jahreszeiten" en als Marguerite in ,,Faust" herinneren. Ook maakte zij o.a. met Evert Cornelis een kunstreis naar Australië.

Het Vaderland 1 februari 1939, 's-Gravenhage

MUZIEK.

Erhebung Symphonie No. 3 van Jan van Gilse. Abonnementsconcert Concertgebouw.

Twee groote aantrekkelijkheden bood gistermiddag het Abonnementsconcert van het Concertgebouw. Ten eerste werd de derde Symphonie van J. van Gilse opgevoerd en ten tweede trad na lang zwijgen mevrouw Alida Loman—Lutkeman daar weder op.

Met bijzonder genoegen hoorden wij deze zangeres. Haar stem bezit hoedanigheden, die men vooral bij stemmen uit ons land niet vaak ontmoet; de gemakkelijkheid van toonvoortbrenging bijv. is bewonderenswaardig; het gevolg daarvan is een gansch eigenaardige bekoorlijkheid van geluid, een een klankvolume dat gemakkelijk een groote zaal als die van het Concertgebouw vult. Daarbij draagt deze zangeres op uiterst eenvoudige wijze voor, haar zeggen heeft iets onbewust naïefs. Waarlijk, wij mogen trotsch zijn op eene kunstenares van het talent als mevrouw Loman—Lutkeman.

Aan succes heeft het haar niet ontbroken. Behalve de twee solo's in de Symphonie van Van Gilse, droeg mevr. Loman voor de zomer-aria uit Haydn's Oratorium „Die Jahreszeiten".

Het nieuws van den dag van Maandag 8 november 1909, Amsterdam.

Dan. de Lange