Thom Denijs

" ... 5 Maart werd toen die uitgestelde soirée-musicale gegeven en wij genoten van het jeugdige talent van den nog zeer jong uitzienden Hans Kindler, die prachtig zijn violoncelle bespeelde. Thomas Denijs zong goed en de keuze van zijn liederen was aangenaam, maar de voordracht bekoorde mij niet. Onze lieve Koningin zag er gelukkig weer goed uit [ .... ] de avond vloog om en was heel leuk en gezellig ... "

5 Maart 1912, uit de dagboeken van Cornélie, barones van Wassenaer, geb. barones van Boetzelaer (1868-1916), dame du palais van koningin Wilhelmina.

Thom Denijs

Thomas (Thom), Johannes Denijs werd geboren op 3 januari 1877 te Schagen, Noord-Holland. Op het conservatorium van Amsterdam ontving hij van 1896-1899 zijn muzikale opleiding van Daniël de Lange, Zweers en De Pauw. Cornelie van Zanten was zijn lerares zang. Na het eindexamen werd hij door Koningin Wilhelmina in de gelegenheid gesteld een jaar in Berlijn te studeren. In 1990 werd Thom Denijs aan het Amsterdamsch Lyrisch Toneel verbonden als 1e bariton. Hij maakte er zijn debuut in 1901 in 'De vice-admiraal' van Karl Millöcker. Hij nam te Parijs nog enkele lessen bij de Italiaan Algiers en na een korte operacarrière, waarin hij rollen zong als Papageno (Die Zauberflöte, Mozart), Lothario (Mignon, Thomas) en in 1903 in de première van 'Het eerekruis' van Dopper, koos hij voor oratorium en lied en verliet het Lyrisch Toneel in 1903 om als zangleraar aan de Muziekschool van Toonkunst te Rotterdam werkzaam te zijn. Hij vervulde deze functie gedurende 7 jaar. Maar zijn carrière verliep zo voorspoedig, dat hij vanwege de vele concerten het lesgeven aan zijn vrouw, Emmy Denijs-Kruyt moest overlaten. Zij bleef dan ook nog 5 jaar als lerares aan de muziekschool verbonden.

Thom Denijs en Emmy Denijs-Kruyt

Thom Denijs specialiseerde zich als oratorium- en liederenzanger en gaf veel liederavonden met zijn vrouw Emmy Denijs-Kruyt en hij was vele jaren solist in Mengelberg's uitvoeringen (o.a. in de jaarlijkse Mattheus Passion) met als medesolisten Aaltje Noordewier-Reddingius, Pauline De Haan-Manifarges en Jacques Urlus. Ook vergezelde hij Mengelberg in 1926 in een tournee naar de V.S. Hij zong in de meeste grote steden van Nederland en trad ook in het buitenland op, o.a. te Wenen, Parijs, Brussel, Antwerpen, Zürich, Bern en in talrijke Duitse steden. In 1911 vestigde hij zich, samen met zijn vrouw in Berlijn om daar zijn zangcarrière voort te zetten. Hij bleef er tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914.

In 1925 werd door hem een 'Meisterkurs für Gesang' geleid te Bern, daartoe uitgenodigd door de Berner Musikgesellschaft. Thom Denijs trad diverse keren aan het hof op, o.a zong hij voor Koningin Wilhelmina, de Koningin-Moeder en voor de Prins. Hij overleed op 14 november 1935 in zijn woonplaats Den Haag.

Thom Denijs maakte talrijke grammofoonplaten en was de eerste die Schumann's 'Dichterliebe' volledig voor de grammofoon zong. Hij zong voor de labels Berliner Records (1900), Zonophone en 'MV. Voor het laatste label maakte hij later ook electrische opnames. Bij veel van die opnames werd hij aan de piano begeleid door zijn vrouw Emmy Denijs-Kruyt.

Discografie:

Thom Denijs cd1

01-Dichterliebe 1,2,3,4, Im wunderschonen Monat Mai, HMV D7446, 1928

02-Dichterliebe 5,6,7, Ich will meine Seele tauchen, HMV D 7447, 1928

03- Dichterliebe 8,9,10, Und wussten's die Blumen , HMV D 7448, 1928

04-Dichterliebe 11,12,13, Ein Jungling liebt ein Mädchen, HMV D 7448, 1928

05-Dichterliebe 14,15, Allnächtlich im Traume, HMV D 7447, 1928

06-Dichterliebe 16, Die alten, bosen Lieder, HMV D 7446, 1928

07-Ewaldus D. Pijzel, Gloeiend gesmeed, HMV B4612, 1923

08-Johannes P.J. Wierts, Ik ben van den buiten, HMV B4538, 1919

09- Verdi, Requiem, Confutatis , HMV FD5, 1928

10-Händel, Messiah, But who may abide, HMV FD5, 1928

11-Franck, Panis angelicus, HMV C 4815, 1921

12-Flegier, O solutaris, HMV C 4815, 1921

13-F.A.Schultz, Engelen zang, Zonophone 3294

14-G. de Wolf, O verblijdende, Zonophone 3294

15-Emiel Hullebroeck, Hemelhuis, HMV B4803, 1928

16- Willem Demol, Ik ken een lied, HMV B4803, 1923

17-Wolf, Verborgenheit, HMV FC1, 1928

18-Brahms, Auf dem Kirchhof, HMV FC1, 1928

19-Lortzing, Undine, Ballade van Kühleborn, Es wohnt am Seegestade, HMV B4536, 1919

20-Wagner, Tannhäuser, Lied van de avondster, HMV B4536, 1919

21-Thomas, Mignon, Eindelijk keert de rust nu weder, HMVB4511, 1919

nrs. 1-7, 16, piano Emmy Denijs-Kruyt; 15, 17, 18 piano Minny Denijs

 

DD Records
bestelnummers cd's: DDR 0707
prijs per cd: Euro 14,95 (exclusief verzendkosten)
Voor bestel info zie: Cd/Dvd-producties