Meta Reidel

 


Meta Reidel

Meta (Helena) Reidel, geboren in Amsterdam op 10 december 1881, was oorspronkelijk van plan in het onderwijs te gaan, maar op advies van haar zangonderwijzeres besloot zij zich aan de zangkunst te wijden. Zij zong in het 'Toonkunstkoor' te Amsterdam en behoorde zo tot de onmiddellijke leerlingen van Willem Mengelberg. Op zijn aanraden volgde zij tevens zangles bij Betsy Bonger, voor Italiaanse zang volgde zij les bij A.M.Giuseppe Reschiglian. Ook volgde zij zangonderricht bij Aaltje Noordewier-Reddingius. Zij was reeds in enkele concerten als soliste opgetreden toen haar grote kans kwam. Door de plotselinge ongesteldheid van de alt-soliste Pauline de Haan-Manifarges bij de beroemde uitvoering in 1914 van Mahler's 3e symfonie onder leiding van Mahler zelf, mocht zij die plaats innemen. Het werd een groot succes. Zij trad daarna veelvuldig - ook in Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen - op in o.a. werk van Mahler en Bach's Matthäus Passion, maar ook in werk van moderne componisten zoals Catharina van Rennes. Bij een abonnementsconcert op 6 mei 1915, gewijd aan Nederlandse muziek, vertolkte het Toonkunst Vrouwenkoor Amsterdam o.a. Van Rennes' Avondcantate waarin Meta Reidel de altsolo zong. Op 7 februari 1927 werd zij tijdens een concert in de Kleine Zaal te Amsterdam begeleid door de nog jonge dirigent Eduard van Beinum. Het programma omvatte liederen van Mahler, Feldeinsamkeit van Brahms, liederen van Caplet en als sluitstuk Siete canciones populares van Manuel de Falla. Herman Rutters (Algemeen Handelsblad) prees de zangeres, die op haar best was: "waar zij, zonder al te veel nadeel voor den totaalindruk, het zwaartepunt in de declamatie kon leggen".

In de 30-er jaren zong zij onder Mengelberg, zowel als onder Van Beinum, in Beethovens 9e Symfonie met als collega zangers: Mia Peltenburg, sopraan; Jacques Urlus, tenor; Thom. Denijs, bariton en het Toonkunstkoor Amsterdam. Ook als pedagoge verwierf zij bekendheid, tot haar leerlingen behoorde o.a. de sopraan Di Teves-Moorlag. Een zangeres waar zij vaak samen mee optrad, zoals in Pergolesi's Stabat Mater (26 april 1926), wederom het Stabat Mater en Beethoven's 9e Symfonie (12 mei 1925) en bij de Haarlemse Orkest-Vereeniging.