Gerard Zalsman

Gerardus Philippus Zalsman 1871-1949

27 Maart. 2de Thee musicale waarop een deel van het orkest van Mengelberg in 't Paleis speelde hetgeen eene vreemde vertooning was ......... Zalsman zong heerlijk o.a. de mooie arie uit Elias " Es ist genug". Het was een heerlijke avond en de lieve majesteit scheen ook te genieten.

1905, uit de dagboeken van Cornélie, barones van Wassenaer, geb. barones van Boetzelaer (1868-1916), dame du palais van koningin Wilhelmina.

Gerard Zalsman heeft een concert gegeven, waarvoor hij op het programma een keur van liederen had gegroepeerd: van Faure, Hahn, César Franck, Diepenbrock( (Receuillement), Debussy (men ziet, we leven hier met de Franschen mee en we beginnen ons er gaandeweg van bewust te worden, dat geen toonkunst thans van zoo cultureel belang is als de huidige Fransche) en voorts van Gustav Mahler, een vijftal, en van Richard Strauss, eveneens vijf. Al deze in technisch en geestelijk opzicht meerendeels zeer moeilijk te reproduceren liederen heeft Zalsman, aan het klavier schitterend gesteund door Anton Verheij, meestal indrukwekkend van gevoelsmanifestatie en schoon van klank voorgedragen.

Rotterdam, Maart 1916

De op 6 oktober 1871 te Haarlem geboren Gerard Zalsman ontving zijn zangstudie eerst aan het Amsterdams Conservatorium bij Messchaert en Cornelie van Zanten, vervolgens te Berlijn en daarna ook bij de reeds meerdere malen genoemde Julius Stockhausen te Frankfurt. Later ook bij Aaltje Noordewier-Reddingius. Zijn grootste successen heeft hij behaald al liederenzanger en vooral de liederen van Strauss, Sommer en Wolf lagen hem goed, maar ook was hij een veelgevraagd oratoriumzanger. In 1908 heeft hij nog een kwartet gevormd, bestaande uit Johanna van de Linde, Hermine Scholten, Jac. van Kempen en hemzelf. Zalsman heeft nog gereisd in Australië en Azië en heeft zelfs geruime tijd in Sjanghai gewoond. Na de onlusten - 'boksers opstand' - keerde hij terug naar Nederland en vestigde zich in Den Haag. Na 1924 hield hij zich nog voornamelijk met lesgeven bezig. Behalve aan de Muziekschool van Toonkunst in Rotterdam, tevens aan de muziekschool M.U.S.I.C.A. in Den Haag. Zalsman was drager van de koninklijke onderscheiding, de zilveren medaille voor Kunsten en Wetenschappen.

Gerard Zalsman is op 2 december 1949 te Den Haag overleden.