Anna Stronck-Kappel

Anna Stronck-Kappel, sopraan

Anna Stronck-Kappel werd geboren op 17 maart 1875 te Purmerend. Op haar negende werd zij wees en belandde zij in het 'Armenweeshuis'. De plaatselijke muziekschooldirecteur J.P. Groot gaf haar gratis les in piano, zang en algemene muziekleer, ze kreeg kosteloos lessen Frans en Duits en het weeshuis huurde een piano voor haar. In 1890 werd ze toegelaten tot de Koninklijke Haagsche Muziekschool, na bemiddeling door de directeur van dat instituut, de componist W.F.G. Nicolaï. Zij studeerde er zang bij Arnold Spoel en studeerde af met einddiploma en een loffelijk getuigschrift. Reeds na twee jaar studie trad zij voor het eerst op, in Rotterdam solo met het Gemengd Koor en vervolgens in alle belangrijke steden van Nederland. Daarna (1895) kreeg zij nog les bij de vermaarde zangeres Lilli Lehmann te Berlijn. Zij vestigde zich in 1904 in Frankfurt, en huwde in 1907 in Duitsland de muziekdirecteur Richard Stronk (1862-1929). Hun daar gegeven liederenavonden trokken grote belangstelling. Net als Aaltje Noordewier werd Anna Stronck-Kappel al snel een gezochte zangeres voor de grote sopraanpartijen in oratoria en passionen. Zij had de eer enige malen voor 'H.M. de Koningin' te mogen zingen en eveneens voor de 'Duitschen Keizer'. Ze zong onder grote dirigenten als Mengelberg, Furtwängler en Kleiber.

Zij had een stem met een prachtige, glanzende hoogte en werd mede daardoor, en door haar sterk ontwikkeld stijlgevoel en grote muzikaliteit, een door dirigenten van oratorium-uitvoeringen hooglijk gewaardeerd. In Duitsland werden de leefomstandigheden echter steeds moeilijker en in 1923 verhuisde het echtpaar naar Nederland. Zij vestigden zich in Den Haag. Zij werd lerares aan de hoogste zangklas van de muziekschool van Toonkunst te Rotterdam, hij kreeg de leiding van de Christelijke Zangvereeniging Excelsior. Zij bleef de betrekking bij Toonkunst vervullen tot 1927, daarna gaf zij alleen nog privélessen.

Na de dood van haar man in 1929 wijdde Anna Stronck-Kappel zich vrijwel uitsluitend nog aan het zangonderwijs. Zij overleed in 1967 op 91-jarige leeftijd.

Een sympathieke, met fraaie foto's verluchte beschrijving van Anna Kappels leven is te vinden op internet. Jack Otsen, "Anna Kappel: Purmerendse nachtegaal": https://home.hetnet.nl/~jvkuler/images/annakappel.pdf. [11 november 2007]