De Pater Damiaan Cantate


Gerard van den Berk (tenor), Jos Bazelmans (bariton), koor van de Damianusstichting St.Oedenrode o.l.v. Pater Patricius Arts.


" Men heeft hem vroeger te veel afgeschilderd als een brave pater, die naar ginds gegaan is en zich opgeofferd heeft, als een kitscherige martelaar. Maar hij was echt een koppige Vlaming, uit een uithoek van Tremelo waar men heel erg hard kon zijn. Hij was een boerenzoon. Dat zat ergens tussen zijn botten, die ging voor niemand uit de weg. Hij was eigenlijk de eerste ontwikkelingswerker.
Norman de Cat (lid comité Damiaan Tremelo en verzamelaar van alles wat met Pater Damiaan te maken heeft).

Pater Damiaan, grootste Belg Pater Damiaan Pater Damiaan

Jozef (Jef) De Veuster, oftewel Pater Damiaan, geboren op 3 januari 1840 te Ninde (gemeente Tremelo), vertrok in 1863 als missionaris naar Hawaii. Tien jaar later werd hij voor drie maanden naar een melaatsenkolonie op Molokai gestuurd. Hij bouwde er een kerk, verzorgde eigenhandig de zieken en maakte ruzie met zijn leidinggevenden als hij vond dat de kerk te weinig hulp bood. Pater Damiaan ging ook tegen de regels in door mensen te huwen die niet katholiek waren. Hij bleef geen drie maanden in de kolonie maar de rest van zijn leven. Op 15 april 1889 overleed hij zelf op 49-jarige leeftijd aan de gevolgen van lepra. Een kleine tien jaar geleden (4 juni 1995) werd hij zalig verklaard.

Paus Benedictus XVI heeft zondag 11 oktober 2009 vijf mensen heiligverklaard, onder wie pater Damiaan. De heiligverklaring van Damiaan werd mede mogelijk op grond van de getuigenis van een 80-jarige onderwijzeres uit Hawaii, Audrey Toguchi. Haar herstel van longkanker, na langdurig tot pater Damiaan gebeden te hebben, werd door het Vaticaan als wonder geaccepteerd.

De Held van Molokai terug in zijn Vaderland
Glorieuze ontvangst te Antwerpen

Relais van de Katholieke Vlaamse Radio-Omroep. Zondag 2.20-5.00 (3 mei 1936)

Het stoffelijk overschot van Pater Damiaan, den held van Molokai zal Zondag in Antwerpen aankomen. Na 'n leven dat één voortgezette heldhaftigheid was, een priesterleven, dat geofferd werd in dienst van de zielen, maar van zielen, welke behoren tot misschien de wel zwaarst getroffenen van de lijdende mensen, de melaatsen, keert de gestorven Missionaris terug in het land, dat hij eens zo blijmoedig verliet. Met die blijmoedigheid en heilige priesterlijke ijver heft hij anderen de weg naar God gewezen, totdat de ontzettende ziekte ook zijn lichaam aantastte, en hem ten grave voerde. Bijgezet op het eiland, dat de plaats was van zijn werkzaamheid, heeft men hem nu daar vandaan willen voeren, terug naar het land zijner geboorte, opdat zijn gebeente rusten moge in zijn dierbaar Kempenland.
Een vorstelijk uitgeleide was zijn vertrek van Honoloeloe. De Amerikaanse regering bracht hem de eer, die men alleen geeft aan de nagedachtenis van grote nationale figuren. En ook de binnenkomst in België en de tocht door zijn geboortestreek naar Leuven zal er een zijn van grote eerbiedige luister.
Wanneer het schoolschip "Mercator", dat 't gebeente van Damiaan vervoert, in de haven van Antwerpen aanlegt, zullen Thebaanse trompetten 't welkom schallen. In tegenwoordigheid van den Koning
(Leopold III, J.L.), van Kardinaal van Roey, het Belgisch Episcopaat, den Pauselijken Nuntius, den gezant van Amerika, de Belgische regering en het Corps Diplomatique, zullen matrozen de kist met het gebeente van het schip dragen, terwijl saluutschoten worden gelost en liederen gezongen. Op een grote witte praalwagen, getrokken door zes witte paarden, zal de kist in een grootse stoet met kerkelijke en wereldlijke autoriteiten, verenigingen en militaire deputaties naar de Kathedraal trekken, waar Kardinaal van Roey de absoute zal verrichten, en vervolgens, èn door den Kardinaal èn door PaterRutten herdenkingsredevoeringen zullen worden gehouden. Van dit alles zal een ooggetuige-verslag, verzorgd door de K.V.R.O., ook de Nederlandse luisteraars op de hoogte houden. De uitzending wordt besloten met de uitvoering van een speciaal oratorium, waar men de tekst hierbij vindt afgedrukt.

De opnames, gemaakt op 4 glasplaten door de K.R.O. op 3 mei 1936 zijn bewaard gebleven. Ze bevatten de:

Glorieuze ontvangst te Antwerpen van België's Nationalen Held Pater Damiaan
In de hoge tegenwoordigheid van z.m. Koning Leopold

I. Ooggetuigeverslag door Anton van de Velde van de aankomst aan het Steen te Antwerpen van het S.S. "Mercator", waarmede het stoffelijk overschot van Panama werd overgebracht.

II. Uitzending der plechtigheden met een herdenkingsrede door den Eerw. Pater Rutten uit de Kathedraal.
(Relais met de Katholieke Vlaamse Radio Omroep)

Pater Damiaan-cantate

III. Solisten: Gerard van den Berk, Tenor, Jos Bazelmans, Bariton, Koor van de Damianusstichting te St.Oedenrode (N.B.) o.l.v. Pater Patricius Arts. (Eigen opname)


Koor van de Damianusstichting te St.Oedenrode (N.B.) o.l.v. Pater Patricius Arts 

Inleiding:
Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis.
(Vertaling: Niemand heeft groter liefde dan hij, die z'n leven geeft voor zijn vrienden)

Deel I

Loflied op de liefde van Christus, waarvan P. Damiaan 'n vonk heeft gekregen.

Deel II. Molokai.

1. Klacht van 'n melaatse. 2. Klacht van de melaatsen. 3. Bede om ontferming en eerherstel. 4. Roeping en overgave van P. Damiaan.

Deel III. P. Damiaan op Molokai.

1. Blijdschap van de melaatsen bij zijn komst. 2. Begroeting van P.Damiaan. 3. Werkzaamheid van P. Damiaan.

Deel IV. Dood van P. Damiaan.

1. Smart van de melaatsen. 2. Gebed om verlenging van zijn leven. 3. Afscheidslied van P. Damiaan.

Slot:
1. Koor: Maiorem: zoals inleiding. 2. Koor: Damiaanmars.

Uit de Pater Damiaan Cantate: 'Afscheidslied' (fragment), onnavolgbaar mooi gezongen door Gerard van den Berk

complete tekst van het oratorium (de Pater Damiaan Cantate)