Eduard van Beinum

Eduard van Beinum 1900 - 1959

"Ach wat ....groot dirigent, ik ben musicus en mens, anders niet", moet Eduard van Beinum eens gezegd hebben. Die uitspraak tekent hem ten voeten uit. De partituur en het musiceren, niet het ego van de dirigent, stonden bij hem voorop. Een etiket als 'specialist' stond hem tegen. Hij dirigeerde Bruckner met liefde, maar met even grote toewijding werkte hij aan muziek van Bach, Mozart, Haydn, Schubert, Brahms en Mahler. Gezien Van Beinum's nuchtere kijk op het dirigeren zal het geen verbazing wekken dat er van zijn hand geen weidse bespiegelingen over zijn interpretaties te vinden zijn.....in gesprekken met orkestleden trof de grote genegenheid, waarmee zij over Van Beinum spraken: "Samenwerken, in de dubbele betekenis van het woord, was zijn parool. Hij wist zijn mensen vrijheid te geven en ze tegelijkertijd te overtuigen van zijn visie".

bronvermelding: De feilloze intuïtie van een groot Brucknerdirigent, Niek Nelissen.

Bijlage Philips CD 464 950-2

Biografie 1900-1945

Biografie 1945-1959 

Complete lijst van opnames 

Opnames/ Recensies

Boekbespreking 

Eduard van Beinum en ....