Anke Schierbeek

Anke Schierbeek, mezzosopraan

" Gaarne breng ik echter hier in herinnering de uitstekende vertolking van Gustav Mahler's Kindertotenlieder door Anke Schierbeek, een te Amsterdam woonachtige alt-zangeres, een bescheiden en voorname kunstenares, wier rol op het podium wellicht van te voorbijgaande aard is geweest, doch die bij allen, die naar haar hebben geluisterd, een grooten blijvenden indruk heeft achtergelaten"

G.S. de Bossan (Sam Bottenheim), Nederlandse Zangeressen, Juli 1941

Anke Schierbeek werd geboren op 13 mei 1878 te Leeuwarden. Zij ontving haar eerste zangopleiding in haar geboortestad Leeuwarden bij Geesje Poutsma. Daarna studeerde zij nog aan het Conservatorium van Amsterdam bij Cornelie van Zanten, later bij mevrouw Noordewier (Aaltje Noordewier-Reddingius) en tenslotte bij Maria Philippi te Bazel en Bellwidt te Frankfurt. Zij trad voornamelijk op als oratorium- en concertzangeres. Vooral als vertolkster van liederen was zij bekend. Zij behoorde tot degenen die de liedkunst van Alphons Diepenbrock propageerden. Een compositie van hem voor mezzosopraan of bariton, naar een gedicht van Vada: "Zeewind strijkt over duinrand" werd op 17 juni 1916 aan Anke Schierbeek opgedragen. Tevens doceerde zij aan muziekscholen te Amsterdam, Bussum en Haarlem en aan het Muziek Lyceum te Utrecht en leidde een groot aantal leerlingen, waaronder Betty van den Bosch, op voor het examen solozang. Anke Schierbeek vestigde zich uiteindelijk als pedagoge in Amsterdam waar zij een zeer gezochte praktijk creëerde.

Anke Schierbeek overleed in haar woonplaats Amsterdam op 10 december 1960 op 82-jarige leeftijd.