Hans Gruys

Hans Gruys, mezzosopraan

Hans Gruys (Johanna Dorothea van Lier-Gruys), geboren op 18 november 1903 in Ginneken bij Breda, begon haar muziekstudies met vioolles door André Spoor aan het conservatorium te Den Haag. Zij volgde daar tevens zanglessen bij Jacoba Dresden-Dhont en Jac. van Kempen. Zij debuteerde in 1929 bij een lezing over moderne muziek door Sem Dresden. Ze werd een autoriteit op het terrein van het eigentijdse lied en gaf haar recitals vaak in de vorm van een causerie. Zij was van mening, dat haar liederenavonden voor het publiek toegankelijker werden als daar een toelichting aan vooraf ging. Zij gaf ook uitvoeringen in Brussel en Parijs. In 1938 volgde een uitgebreide tournée door het toenmalige Nederlandsch-Indië. Na de Tweede Wereldoorlog vestigde zij zich ook enige jaren in het toenmalige Makassar en Batavia. Zij gaf daar ook liederenavonden. Een geplande tournée naar Zuid-Afrika kon vanwege de oorlog geen doorgang vinden. Wel maakte zij een studiereis naar Australië voor het Departement van O.K.en W. in 1946 en publiceerde daar over. Voor haar plezier speelde zij ook graag in een strijkkwartet.

Hans Gruys kreeg later last van doofheid, zij is overleden in 1989.