Emmy Denijs-Kruyt

Emmy Denijs-Kruyt, sopraan

De sopraan Emmy Denijs-Kruyt geboren te 's-Gravenhage op 26 januari 1878 bracht haar jeugd door in het voormalige Engelsch-Indië (India), waar haar vader consul-generaal was. Daar zij als kind al een bijzondere muzikaliteit aan de dag legde kreeg zij al gauw pianoles en vervolgde haar studie - na terugkeer in Nederland - bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Aanvankelijk studeerde zij alleen piano bij Akkerman en later tevens zang bij Arnold Spoel (1859-1934). Op 18-jarige leeftijd besloot zij, ondanks tegenwerking van haar vader, voor een zangcarrière te kiezen.

Toen zij echter met veel succes bij de Italiaansche Opera in Den Haag in een kleine partij - die van Willie in Mascagni's opera 'Rattcliff' - debuteerde (onder pseudoniem), moesten de bezwaren wel uit de weg geruimd worden.

Emmy Kruijt studeerde nog twee jaar in Parijs bij Algier en bij Mathilde Marchesi. Na deze studie waar zij zich het gangbare operarepertoire eigen maakte, werd zij als dramatische sopraan voor een seizoen verbonden aan de Nederlandsche Opera van Cornelis van der Linden. Daarna ging zij een verbintenis aan met Amsterdamsch Lyrisch Toneel. Bij dit gezelschap behaalden zij en haar man - zij was inmiddels getrouwd met de bariton Thom Denijs - op 19 april 1902 in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam veel succes met hun vertolkingen van Papagena en Papageno in 'De Toverfluit'. Cateau Engelen-Sewing zong de rol van de 'Koningin van de Nacht' en maakte het succes kompleet bij deze uitvoering.

Emmy Denijs-Kruyt, sopraan

Op deze gesigneerde foto schrijft Emmy haar meisjesnaam als Kruijt.

In 1905 werd Emmy benoemd tot lerares solozang aan de Muziekschool te Rotterdam waar zij bleef werken tot 1911. Daarna vestigde het echtpaar Denijs zich in Berlijn, waar Emmy zich verder aan de zang-pedagogiek wijdde. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vestigde het echtpaar Denijs zich in Den Haag. Terwijl Thom Denijs een succesvolle carrière als concertzanger maakte, bleef Emmy Denijs-Kruyt zich aan de zang-pedagogiek wijden. Een groot aantal leerlingen van haar heeft daar de vruchten van kunnen plukken. Zij bleef nog tot het begin van de Tweede Wereldoorlog als zangpedagoge in Den Haag actief.

Emmy Denijs-Kruyt is op 24 januari 1964 te Den Haag overleden.

Van Emmy Denijs-Kruyt bestaan tal van opnamen, zowel als zangeres als in de hoedanigheid van begeleidster van haar man Thom Denijs, o.a. in Schumann's 'Dichterliebe'.